Komisja Rewizyjna

Ewa Kadylak – przewodnicząca

Marzena Bolęba

Paweł Brzozowski

Konrad Wojtachnio

Anna Sadaj – Łaszewicz

Rafał Lipiński