Dołącz do nas

Pracownik nie będący członkiem związku nie będzie ostrzeżony o zamiarze wypowiedzenia mu umowy o pracę.

Pracodawca chcąc rozwiązać z Tobą umowę o pracę musi zasięgnąć opinii związku. Sprzeciw „Solidarności” powoduje, że Twoja sytuacja staje się niewspółmiernie lepsza, niż kiedy bronisz się sam.
Dochodzącym swoich praw członkom związku zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc prawną.
Zasady Twojego wynagrodzenia ustalone są w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.
Związek egzekwuje świadczenia należne Tobie, Twoim Koleżankom i Kolegom wynikające z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Gdy w zakładzie naruszane są przepisy prawa pracy to z inicjatywy związków zawodowych może być przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.
Pracodawca naruszając Twoją godność spotyka się z reakcją przedstawicieli NSZZ „Solidarność”.
Poprzez swoich związkowych przedstawicieli masz możliwość wpływania na rozdział i kontrolowanie wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Związek przyznaje członkom zasiłki statutowe, zapomogi losowe i świadczenia w związku z przejściem na emeryturę.
Organizujemy dla członków naszego związku szereg imprez i uroczystości okolicznościowych (wycieczki, ogniska integracyjne, spotkania wigilijne, bale noworoczne).
Dbamy o godne akcentowanie uroczystości rocznicowych i patriotycznych.
Zgłoś swój akces do NSZZ „Solidarność”. Naprawdę warto!

Każda osoba zatrudniona w placówce oświatowej zlokalizowanej na terenie powiatu starachowickiego, która zainteresowana jest przynależnością do NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach obowiązana jest wypełnić stosowną deklarację członkowską przekazać.

Deklarację można pobrać: DEKLARACJA i wydrukować dwustronnie.

Wypełnioną deklarację należy przekazać Przewodniczącemu Koła w danej placówce lub dostarczyć osobiście do sekretariatu KZ POiW NSZZ „Solidarność”. Członkostwo związku nabywa się z chwilą przyjęcia deklaracji członkowskiej uchwałą Komisji Zakładowej.