Rada Sekcji Regionalnej

Henryk Ślusarski – przewodniczący

Agata  Adamek

Elżbieta Bartosz

Ewa Dygoń

Urszula Kruk

Krystyna Krawiec

Roman Litwiniuk

Bogusław Mączyński

Marek Poniewierka

Paweł Rdzanek

Robert Słoka

Elżbieta Tłustochowcz

Łukasz Wnuk