Przewodniczący Kół

Szkoła Podstawowa nr 1 w Starachowicach – Ewa Maj – Czerwińska

Szkoła Podstawowa nr 2 w Starachowicach – Małgorzata Jakubowska

Szkoła Podstawowa nr 6 w Starachowicach – Jacek Karlik

Szkoła Podstawowa nr 9 w Starachowicach – Iwona Lipińska

Szkoła Podstawowa nr 10 w Starachowicach – Barbara Bedorf

Szkoła Podstawowa nr 11 w Starachowicach – Agnieszka Jasztal – Rdzanek

Szkoła Podstawowa nr 12 w Starachowicach – Rafał Lipiński

Szkoła Podstawowa nr 13 w Starachowicach – Ewa Szeląg

I LO w Starachowicach – Robert Słoka

II LO w Starachowicach – Tomasz Erbel

III LO w Starachowicach – Grzegorz Godzisz

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach – Elżbieta Bernat

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach – Marcin Wrona

Zespół Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach – Magdalena Domańska

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Starachowicach – Monika Szemeczko

Przedszkola w gminie Starachowice – Anna Molenda

Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocko – Ewa Szymańska

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Krynkach – Michał Karwacki

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie – Justyna Ciepielewska

Szkoła Podstawowa w Chybicach – Jacek Śliwa