Przewodniczący Kół

Szkoła Podstawowa nr 1 w Starachowicach – Ewa Maj – Czerwińska

Szkoła Podstawowa nr 2 w Starachowicach – Agnieszka Senderowska

Szkoła Podstawowa nr 6 w Starachowicach – Dariusz Bogacz

Szkoła Podstawowa nr 9 w Starachowicach – Iwona Lipińska

Szkoła Podstawowa nr 10 w Starachowicach – Anna Woźniak-Kwiatkowska

Szkoła Podstawowa nr 10 w Starachowicach – Zbigniew Pabjasz

Szkoła Podstawowa nr 12 w Starachowicach – Rafał Lipiński

Szkoła Podstawowa nr 13 w Starachowicach – Ewa Szeląg

Gimnazjum nr 1 w Starachowicach – wakat

Gimnazjum nr 3 w Starachowicach – Sławomir Czaja

Gimnazjum nr 4 w Starachowicach – Krystyna Wiącek

I LO w Starachowicach – Robert Słoka

II LO w Starachowicach – Tomasz Erbel

III LO w Starachowicach – wakat

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach – Aneta Bykowska

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach – Janusz Ćwieluch

Zespół Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach – Magdalena Domańska

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Starachowicach – Monika Szemeczko

Przedszkola w gminie Starachowice – Anna Molenda

Placówki oświatowe w Gminie Wąchock – Krystyna Nowicka

Placówki oświatowe w Gminie Brody – Michał Karwacki

Placówki oświatowe w Gminie Pawłów – Justyna Ciepielewska

Koło emerytów – Wanda Kończak