Komisja Zakładowa

Paweł Rdzanek – przewodniczący

Robert Słoka – wiceprzewodniczący

Sławomir Czaja – skarbnik

Iwona Lipińska – sekretarz

Przemysław Wolszczak – członek prezydium

Grzegorz Godzisz – członek prezydium

Piotr Adamus 

Aneta Bykowska

Dariusz Bogacz

Magdalena Domańska

Jacek Karlik

Michał Karwacki

Anna Marczak

Iwona Myszka

Piotr Śliwa

Jarosław Wiecha

Sylwia Winnicka

Marcin Wrona

Konrad Wojtachnio