Negocjacje nauczycielskiej „Solidarności” z władzami Gminy Starachowice

W dniu 20 listopada 2018 r.  przedstawiciele Komisji Międzyzakładowej  NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach – Paweł Rdzanek, Robert Słoka i Sławomir Czaja  spotkali się z Markiem Materkiem – Prezydentem Miasta Starachowice, Jerzym Miśkiewiczem – Zastępcą Prezydenta Miasta Starachowice ds. Społecznych i Włodzimierzem Jedynakiem – kierownikiem Referatu Edukacji, Kultury, Sportu, Turystki i Promocji Miasta. Głównym tematem spotkania było omówienie realizacji artykułowanych przez środowisko nauczycielskie postulatów. Rozmowa była nadto okazją do poruszenia kwestii strategii rozwoju gminnej oświaty oraz realizacji reformy systemu edukacji, która skutkować będzie w bieżącym roku szkolnym m.in. definitywnym wygaszeniem gimnazjów. Prowadzone w życzliwej atmosferze, konstruktywne negocjacje pozwoliły na realizację tylko części naszych postulatów. Stanowią także dobry prognostyk dla dalszej współpracy na linii nauczycielska „Solidarność” – władze samorządowe.
Przedstawiciele nauczycielskiej „Solidarności” zapoznali stronę samorządową z postulatami środowiska nauczycielskiego. Pośród naszych propozycji znalazło się m.in.
·         podniesienie stawki dodatku za wychowawstwo do poziomu 200 zł (obecnie wynosi 100 zł);
·         podniesienie stawki dodatku motywacyjnego do poziomu 10% uposażenia (obecnie wynosi 7%);
·         wydatne podniesienie dodatku funkcyjnego przeznaczonego dla dyrektorów szkół  i przedszkoli;
·         zabezpieczenie środków na podwyżki dla pracowników administracji i obsługi.
Strona samorządowa uznała zasadność działań mających skutkować poprawą sytuacji materialnej nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym pozostaje Gmina Starachowice. Stwierdzono jednocześnie, że realizacja naszych postulatów musi uwzględniać budżetowe realia. W efekcie konstruktywnych negocjacji władze Gminy Starachowice zaproponowały:
·         podniesienie stawki dodatku za wychowawstwo do poziomu 150 zł. Uzgodniono ponadto, że w kolejnym roku budżetowym strona samorządowa będzie czynić starania, aby wzmiankowany dodatek wypłacany był w kwocie 200 zł;
·         podniesienie o 300 zł dodatku funkcyjnego przeznaczonego dla dyrektorów szkół i przedszkoli (przykład: obecnie dodatek dla dyrektora szkoły liczącej 8 oddziałów przyznawany jest w kwocie, która mieści się w przedziale 400 zł-900 zł; według nowej propozycji dodatek dla dyrektora mieścić się będzie w przedziale 700-1200 zł).
Ustalono, że do realizacji pozostałych postulatów wróci się w nieodległej perspektywie.
Przedstawiciele Komisji Międzyzakładowej wysłuchali  zapewnień strony samorządowej o sprawnej i bezkolizyjnej (tj. wykluczającej zwolnienia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych) realizacji reformy systemu edukacji. Działania władz prowadzone będą we współpracy z nauczycielską „Solidarnością” oraz nowymi władzami Powiatu Starachowickiego, tak aby w pełni zagospodarować osoby zatrudnione dotąd w  szkołach i palcówkach prowadzonych przez gminę.
Prezydent Marek Materek zapoznał stronę związkową ze strategią rozwoju gminnej oświaty. Prezentowane rozwiązania, zdaniem Pana Prezydenta,  dadzą szansę zagospodarowania na potrzeby oświaty znacznej części zasobów lokalowych po wygaszanych gimnazjach. Pozwolą na podniesienie atrakcyjności i efektywności procesu nauczania i wychowania w szkołach i placówkach na terenie Starachowic.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *