Stanowisko Komisji Międzyzakładowej z 11 stycznia 2019 roku

Jako reprezentanci prawie 300 członków oświatowej „Solidarności” z terenu Powiatu Starachowickiego wielokrotnie – na przestrzeni ostatnich miesięcy – poddawaliśmy krytyce działania Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. W stanowisku przyjętym 16 marca 2018 roku na XIV Zebraniu Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Starachowicach negowaliśmy sens strategii negocjacyjnej, która skutkowała faktycznym legitymizowaniem reformy edukacji krytycznie ocenianej przez znaczą część środowiska nauczycielskiego. Zarzucaliśmy władzom oświatowej „Solidarności” marazm i naiwność skutkujące deprecjonowaniem statusu zawodowego nauczycieli i postępującą pauperyzacją środowiska, na barkach którego spoczywa edukacja i wychowanie młodego pokolenia.

W uchwale naszej Komisji Międzyzakładowej z 5 października 2018 roku wzywaliśmy Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” do podjęcia konsekwentnych i zdecydowanych działań skutkujących pełną realizacją postulatów przekazanych przedstawicielom Ministerstwa Edukacji Narodowej w trakcie pikiety 15 września 2018 r., uznając że czas jałowych dysput i negocjacji minął.

Z perspektywy pierwszych tygodni 2019 roku stwierdzamy, że nasze apele i wezwania na nic się zdały. Dalej trwa negocjacyjna farsa, a my z zażenowaniem patrzymy na pasywność związkowych decydentów szczebla centralnego, dających się wodzić władzy za nos.

W uchwale z 5 października 2018 r. stwierdzaliśmy, że brak dostatecznej reakcji Krajowej Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” odbierzemy jako przejaw arogancji i braku elementarnego rozeznania nastrojów panujących w środowisku nauczycielskim. Oczekiwanej przez członków naszego związku reakcji nie doczekaliśmy się. Dlatego, reprezentując prawie 300 pracowników oświaty z terenu Powiatu  Starachowickiego, oświadczamy, iż utraciliśmy zaufanie do władz  Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania. Nie tak wyobrażamy sobie rolę związkowych liderów, rzeczywiście zatroskanych o poprawę statusu zawodu nauczyciela.

Utożsamiając się z artykułowanym przez środowisko nauczycielskie postulatem podwyżki uposażeń o  1000 złotych od 1 stycznia 2019 roku, deklarujemy poparcie dla spontanicznej, oddolnej akcji, która skutecznie zdezorganizuje przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych na każdym etapie edukacji na terenie Powiatu Starachowickiego.

Oświadczamy także, iż zawieszamy odprowadzanie części składek członkowskich przeznaczonych na działalność Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania – podmiotu, z którym przestaliśmy się identyfikować.

Informujemy nadto  o zamiarze uruchomienia przewidzianych prawem związkowym procedur, które spowodują odwołanie dotychczasowych władz nauczycielskiej „Solidarności”.

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *