13 grudnia 1981 roku – pamiętamy

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach zaprasza władze miasta i powiatu, osoby zasłużone i związane z Solidarnością , mieszkańców Starachowic, młodzież – na spotkanie upamiętniające XXXVIII rocznicę wprowadzenia w naszej Ojczyźnie stanu wojennego. Rocznicowe uroczystości odbędą się w dniu 13 grudnia 2019 r. o godzinie 17.00 przy Kamieniu Solidarności (Rondo Solidarności ul. Armii Krajowej w Starachowicach).
 
Intencją Oświatowej „Solidarności” jest aby spotkanie było wyrazem jedności ludzi, którym bliskie są ideały „Solidarności”. Wspólnie zapalimy znicze, minutą ciszy uczcimy pamięć ofiar i bohaterów stanu wojennego. Jako nauczyciele mamy obowiązek przekazywania młodemu pokoleniu rzetelnej wiedzy o tym trudnym okresie naszej historii. Zapalone znicze symbolizują naszą pamięć i hołd dla tych, wszystkich osób, które były internowane, represjonowane, a nawet straciły życie. Oddajemy hołd poległym, ale trzeba pamiętać o tych wszystkich, którzy stracili zdrowie, których komunistyczne władze osadzały w więzieniach, obozach internowanych, o tych , którzy stracili pracę, którzy stracili szansę na normalne życie, którzy z obawy przed represjami musieli wyjechać z Polski. Niech symboliczne znicze zapalone przy Rondzie Solidarności staną się hołdem ofiarom stanu wojennego a także manifestacją naszego przywiązania do ideałów wolności, demokracji i prawdy, wyrazem naszego patriotyzmu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *