Konkurs historyczny „Drogi do niepodległości”

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach NSZZ „Solidarność”, I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach i Stowarzyszenie Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach „NASZA JEDYNKA” organizują V edycję, adresowanego do uczniów szkół podstawowych Powiatu Starachowickiego, konkursu historycznegoDrogi do niepodległości. Polacy w latach 1794-1918”.

Patronat nad konkursem sprawują: Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik, Starosta Powiatu Starachowickiego Piotr Babicki, Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek, Wójt Gminy Brody Marzena Bernat, Wójt Gminy Pawłów Marek Wojtas, Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn, Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela i Naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach Dorota Koczwańska-Kalita.

Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach. 14 lutego 2020 r. przeprowadzony będzie etap szkolny, zaś 27 marca 2020 r. odbędzie się, połączony z sesją naukową, finał konkursu, w którym weźmie udział 40 uczniów.

Organizatorzy chcą nadać konkursowi szczególną rangę i zapewnić organizacyjny rozmach. Dlatego cieszy liczne grono honorowych patronów konkursu i fundatorów nagród. Wzorem ubiegłych lat nagrodzeni będą wszyscy uczestnicy etapu finałowego. 

Minimalna, gwarantowana przez organizatorów, kwota nagród przewidziana dla laureatów konkursu wynosi: I miejsce-600 zł.; II miejsce-500 zł.; III miejsce-300 zł.; IV miejsce-200 zł.; V miejsce-100 zł. Pozostali uczestnicy finału otrzymają nagrody książkowe i upominki.

Termin zgłaszania szkół uczestniczących w konkursie mija 24 stycznia 2020 r.  Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy do pobrania ze strony Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *