Rocznicowe obchody

Otwarcie wystawy przygotowanej przez IPN „Tu rodziła się Solidarność”

40 lat temu na fali sierpniowo-wrześniowych strajków rodziła się „Solidarność”. Klimat tamtych dni dobrze przywołuje wystawa kieleckiego oddziału IPN, którą otwarto 21 lipca na Placu pod Skałkami. Moment udostępnienia publiczności  ekspozycji „Tu rodziła się Solidarność” uświetnili swoją obecnością: Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego, zastępca naczelnika Delegatury IPN w Kielcach Patrycja Zatorska- Milewska, Marzena Grosicka z Referatu Badań Historycznych IPN w Kielcach, Marek Materek, prezydent Starachowic oraz Waldemar Bartosz, przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”. Byliśmy oczywiście także i my – przedstawiciele starachowickiej „Solidarności” pracowników oświaty i wychowania.

Wystawa „SOLIDARNOŚĆ STARACHOWICKA 1980 – 1981”

17 sierpnia 2020r. uczestniczyliśmy w odsłonięciu plenerowej wystawy przy Szkole Podstawowej nr 9, „SOLIDARNOŚĆ STARACHOWICKA 1980 – 1981” zorganizowanej i sfinansowanej przez organizacje związkowe NSZZ „Solidarność” z terenu miasta. Na wystawie ukazane zostały dokumenty i  zdjęcia dotyczące „Solidarności” z okresu lat 1980 – 1981. Ekspozycja składa się z 16 plansz prezentujących materiały z dwóch pierwszych lat działania Solidarności w Starachowicach. „Dokumenty pochodzą z mojego prywatnego archiwum, wybrane zostały najważniejsze z nich i te, które pokazują przemiany sprzed 40 lat” – mówił Jan Seweryn. Na planszach są pierwsze gazety związkowe i artykuły w nich zawarte, np. o tym, komu należy się talon na samochód. Można zobaczyć m.in. pierwszego przewodniczącego związków, nieżyjącego już, Edwarda Dajewskiego oraz sekretarza Komisji Fabrycznej Jerzego Nobisa, czy innych członków Solidarności podczas pracy. Obecni podczas prezentacji wystawy „weterani” związkowi wspominali czasy początków Solidarności, problemy, z jakimi mierzyli się na początku lat 80-tych, np. problemy z kupnem towarów, prowokacje Urzędu Bezpieczeństwa czy prośby o rozwiązanie kłopotów rodzinnych, z jakimi do związków zwracały się żony pracowników. Wystawę można oglądać do połowy września. Cieszy fakt, że wystawa umieszczona została przy szkole. Jak zapewniły władze miasta i powiatu będzie ona pokazywana uczniom.

Uroczystości przy „Kamieniu Solidarności”, obok starachowickiego Ronda Solidarności

30 sierpnia o godz. 11.15 odbyło się tradycyjne spotkanie członków i sympatyków starachowickiej „Solidarności” Pracowników Oświaty i Wychowania przy symbolicznym „Kamieniu Pamięci ” obok Ronda Solidarności. które prowadził przewodniczący Paweł Rdzanek.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił do zebranych przewodniczący oświatowej  Solidarności Paweł Rdzanek. Oto niektóre tezy, które zawarł  w swoim wystąpieniu:

„Polski Sierpień – to wielkie wydarzenia-symbole nie tylko polskiej ale i powszechnej historii. Zapoczątkowały istotne zmiany,  przyczyniły się do obalenia komunizmu i ukształtowały nowe oblicze Polski i Europy. Mamy prawo być dumni, przywoływać to dziejowe zwycięstwo, wpisane w tradycję wolnościową i niepodległościową naszego narodu.

Sukces ma zawsze wielu ojców. Coraz częściej  obserwujemy , że  świat przemilcza znaczenie dorobku 10 milionowego ruchu Solidarności, dlatego też mamy obowiązek przypominać nasz wkład w obalanie komunizmu i ukształtowanie nowego oblicza Polski i Europy. Mijają lata i dekady, zmieniły się czasy i realia , a  postulaty  spisane i wyartykułowane przed 40 laty nie straciły na aktualności .

Życzmy sobie w przeddzień Święta Wolności i Solidarności, aby wszelkie spory, różnice poglądów wynikały z prawdziwej troski o dobro wspólne, nie zaś z partykularnych interesów partii czy wybranych grup. Abyśmy jako społeczeństwo umieli się jednoczyć, angażować na rzecz dobra wspólnego w swoich zakładach pracy, w swoim lokalnym środowisku.”

W spotkaniu przy Rondzie Solidarności  uczestniczyła posłanka Agata Wojtyszek i Marian Ferenc- przewodniczący starachowickiej Delegatury Solidarności. W trakcie spotkania złożono wiązanki i zapalone znicze. Wiązankę w imieniu NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania złożyli: Robert Słoka, Aneta Bykowska, Monika Maciejczak. W imieniu  NSZZ „Solidarność” w MAN BUS przewodniczący Jan Seweryn i Małgorzata Żłobecka.

O godz. 12.00  w kościele Wszystkich Świętych odprawiona została Msza Święta w intencji 40 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”. Brali w niej udział przedstawiciele „Solidarności” Pracowników Oświaty i Wychowania. Znicze przed tablicą „Solidarności” w Panteonie Pamięci Narodowej i pod Pomnikiem Solidarności zapalili: Paweł Rdzanek i Dariusz Bogacz. Poczet naszej organizacji związkowej stanowili: Aneta Bykowska, Monika Maciejczak, Tomasz Wójtowicz.

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *