Rocznica sierpnia ‘80

31 sierpnia o godz. 13.30 odbyło się tradycyjne spotkanie członków i sympatyków starachowickiej „Solidarności” Pracowników Oświaty i Wychowania przy symbolicznym „Kamieniu Pamięci ” obok Ronda Solidarności.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił do zebranych wiceprzewodniczący oświatowej  Solidarności Robert Słoka. Oto niektóre tezy, które zawarł  w swoim wystąpieniu:

„Polski Sierpień – to ciąg wielkich wydarzeń – symboli nie tylko polskiej ale i powszechnej historii. Ruch Solidarności był zaczynem spektakularnych zmian.  Przyczynił się do obalenia komunizmu i ukształtował nowe oblicze Polski i Europy. Mamy prawo być z tego dumni. Przywoływać to dziejowe zwycięstwo, wpisane w tradycję wolnościową i niepodległościową naszego narodu.

Życzmy sobie w przeddzień Święta Wolności i Solidarności, aby wszelkie spory, różnice poglądów wynikały z prawdziwej troski o dobro wspólne, nie zaś z partykularnych interesów partii czy wybranych grup. Życzymy sobie abyśmy jako społeczeństwo umieli się jednoczyć, angażować na rzecz dobra wspólnego w swoich zakładach pracy, w swoim lokalnym środowisku.

Ruch Solidarności był wyrazem sprzeciwu wobec buty i arogancji władzy. Był wtedy – 41 lat temu. Jest także i teraz w Polsce AD 2021.

Solidarność zmierzała do uzyskania przez społeczeństwo podmiotowości, a w perspektywie dalszej, budowy Polski prawdziwie suwerennej i demokratycznej. Takiej, gdzie władza w sposób rzeczywisty wsłuchuje się w głos społeczeństwa. Takiej gdzie szanuje się ludzi niezależnie od ich poglądów, orientacji i sposobu życia. Wolnej od ksenofobii i zakusów na ograniczanie praw należnych każdemu człowiekowi. Stoimy i stać będziemy na straży tych wartości.

Jako członkowie nauczycielskiej Solidarności z troską patrzymy na kształt systemu edukacji. Chcemy szkoły nowoczesnej, efektywnej, przyjaznej dla ucznia, autonomicznej w swojej aktywności, wolnej od prymitywnej indoktrynacji i politycznych wpływów. Szkoły, która jest miejscem pracy godziwie uposażanych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Jako ci, na barkach których spoczywa edukacja i wychowanie młodego pokolenia wzywamy rządzących do tworzenia takich ram prawnych i klimatu wokół edukacji, który będzie odpowiedzią na nasze postulaty współgrające z oczekiwaniami uczniów i ich rodziców.”

W spotkaniu przy Rondzie Solidarności  uczestniczyła posłanka Agata Wojtyszek, Dariusz Dąbrowski – wicestarosta Powiatu Starachowickiego i przedstawiciele komisji zakładowych związku z terenu miasta (m.in. liczna delegacja „Solidarności” z  MAN BUS z jej przewodniczącym Janem Sewerynem).  Cieszyliśmy się także obecnością tych, którzy cztery dekady temu tworzyli w Starachowicach struktury „Solidarności” – Edwarda Dudka i Cezarego Beraka. W trakcie spotkania złożono wiązanki i zapalone znicze. Minutą ciszy uczczono także zmarłego niedawno pierwszego przewodniczącego oświatowej „Solidarności” – Piotra Totę.

Rocznicowe obchody przeniosły się następnie na ulicę 1 maja. Delegacja nauczycielskiej „Solidarności” uczestniczyła w okolicznościowym spotkaniu zorganizowanym przez komisję zakładową MAN BUS. Jego kulminacją było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed tablicą upamiętniającą członków „Solidarności” z Fabryki Samochodów Ciężarowych Starachowice, znajdującą się na Budynku Biura Głównego MAN.

Wtorkowe uroczystości było dopełnieniem rocznicowej celebry. W niedzielę 29 sierpnia  w kościele Wszystkich Świętych odprawiona została Msza Święta okazji 41 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”. Nie zabrakło na niej przedstawicieli „Solidarności” Pracowników Oświaty i Wychowania z naszym przewodniczącym Pawłem Rdzankiem.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *