V konkurs historyczny „Drogi do niepodległości. Polacy w latach 1794-1918” rozstrzygnięty!

25 marca w I LO im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach odbył się finał V konkursu historycznego „Drogi do niepodległości. Polacy w latach 1794-1918”. Organizatorami konkursu pozostają niezmiennie: MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach,  I LO im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach i Stowarzyszenie Przyjaciół I LO „NASZA JEDYNKA”. Patronami konkursu i fundatorami nagród byli: Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik, Starosta Powiatu Starachowickiego Piotr Ambroszczyk, Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek, Wójt Gminy Brody Marzena Bernat, Wójt Gminy Pawłów  Marek Wojtas, Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn, Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela i Naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach Dorota Koczwańska-Kalita.

W konkursowych zmaganiach uczestniczyło 40 uczniów reprezentujących szkoły podstawowe z gmin: Starachowice, Wąchock, Mirzec, Pawłów i Brody. Pierwszym etapem zmagań był test przygotowany przez komisję konkursową. 5 uczniów, którzy osiągnęli w etapie pisemnym najlepsze wyniki zmierzyło się następnie w quizie historycznym. Pytania podzielone były na tematyczne bloki: pieśń patriotyczna, broń i barwa, heraldyka, dzieje oręża polskiego i sławni Polacy. Suma punktów uzyskanych przez uczniów w etapie pisemnym i ustnym konkursu pozwoliła wyłonić jego laureatów.

Zwycięzcami konkursu zostali:

1. Jakub Malinowski (SP nr 11 w Starachowicach; opiekun: Marlena Przepióra).

2. Maria Tyszczuk (SP w Mircu; opiekun: Anita Staszałek).

3. Michał Malinowski (SP nr 11 w Starachowicach; opiekun: Marlena Przepióra).

4. Jakub Sowa (SP w Wąchocku; opiekun: Kamil Lewandowski).

5.Cyprian Szwajcer (SP w Lubieni; opiekun: Sławomir Leśniewski)

Zwycięzcy zostali gratyfikowani cennymi nagrodami (I miejsce  –  600 zł, II miejsce –  500 zł, III miejsce – 300 zł, IV miejsce –  200 zł, V miejsce –  100 zł). Pozostali uczestnicy finału otrzymali cenne nagrody rzeczowe, książki i gry dydaktyczne.

Medialne echa konkursu. Mówią o nas od 9min.48 s.

https://www.tv.starachowice.pl/wiadomosci/10295,fakty-starachowickie-2022-03-25

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *