XV Walne Zebranie Delegatów MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania

 

XV Walne Zebranie Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach odbyło się 17 marca 2023 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im Tadeusza Kościuszki .

Cel zebrania to podsumowanie działań minionej kadencji i wybór nowych władz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” zrzeszającego nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych z terenu powiatu starachowickiego. Zebranie otworzył Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Paweł Rdzanek. Po uroczystym wprowadzenia sztandaru naszego związku (chorąży Rafał. Lipiński, asysta: Ewa. Kadylak  i  Anna Sadaj – Łaszewicz) i odśpiewaniu hymnu narodowego, Paweł Rdzanek powitał wszystkich obecnych delegatów, przewodniczącego Delegatury „Solidarności” w Starachowicach Mariana Ferenca (przedstawiciel Regionalnej Komisji Wyborczej) i dyrektora I LO Dariusza Lipca.

Procedując według przyjętego jednomyślnie porządku obrad, dokonano wyboru przewodniczącego zebrania – został nim kol. Robert Słoka. Komisję  skrutacyjną stanowili: Agnieszka Słowik, Tomasz Wójtowicz, Katarzyna Serafin, Tomasz Wójcik, Karolina Karkocha – Jary. Komisja uchwał i wniosków to: Ewa Kadylak,  Ewa Maj – Czerwińska,  Aneta  Bykowska. Protokolanci WZD – Iwona Lipińska i Anna Marczak.

Po odczytaniu protokołu wyborczego Międzyzakładowej Komisji Wyborczej przewodniczący Paweł Rdzanek przedstawił obecnym sprawozdanie z podjętych działań Komisji Międzyzakładowej w mijającej kadencji (lata 2018 – 2023). Następnie szefowa Komisji Rewizyjnej Ewa Kadylak przedstawiła sprawozdanie z działalności komisji. Rozpoczęto dyskusję, po której delegaci udzielili absolutorium ustępującym władzom związku.

Drugą część zebrania zdominowały wybory do władz związku. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Tomasz Wójtowicz na podstawie listy obecności na XV Walnym Zebraniu Delegatów potwierdził prawomocność posiedzenia wyborczego. Przystąpiono do zgłaszania kandydatur i głosowań. Na przewodniczącego naszego związku zgłoszono kandydaturę Pawła Rdzanka. W wyniku tajnych głosowań przewodniczącym MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania został ponownie wybrany kol. Paweł Rdzanek- nauczyciel historii w Szkole Podstawowej nr 13 w Starachowicach.

Kolejnym punktem posiedzenia wyborczego  były wybory do 19-osobowej Komisji Zakładowej MOZ NSZZ „Solidarność” POiW w Starachowicach. W wyniku tajnych głosowań zostały wybrane następujące osoby:

 1. Adamus Piotr – Szkoła Podstawowa nr 13
 2. Bogacz Dariusz – Szkoła Podstawowa nr 6
 3. Bykowska Aneta – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
 4. Czaja Sławomir – Szkoła Podstawowa nr 11
 5. Domańska Magdalena – Zespół Szkół Zawodowych Nr 3
 6. Godzisz Grzegorz – III Liceum Ogólnokształcące
 7. Lipińska Iwona – Szkoła Podstawowa nr 9
 8. Karlik Jacek – Szkoła Podstawowa nr 6
 9. Karwacki Michał – Zespól Szkolno- Przedszkolny w Krynkach
 10. Marczak Anna – Przedszkole nr 15
 11. Myszka Iwona – Zespół Szkół Zawodowych Nr 2
 12. Słoka Robert – I Liceum Ogólnokształcące
 13. Śliwa Jacek – Publiczna Szkoła Podstawowa w Chybicach
 14. Wiecha Jarosław – Szkoła Podstawowa nr 12
 15. Wojtachnio Konrad – Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku
 16. Winnicka Sylwia – Szkoła Podstawowa nr 10
 17. Wolszczak Przemysław – I Liceum Ogólnokształcące
 18. Wrona Marcin – Zespół Szkół Zawodowych Nr 2

Dokonano także wyboru członków Komisji Rewizyjnej:

 1. Bolęba Marzena – Szkoła Podstawowa nr 13
 2. Kadylak Ewa – Szkoła Podstawowa nr 9
 3. Lipiński Rafał – Szkoła Podstawowa nr 12
 4. Sadaj – Łaszewicz Anna – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
 5. Szymańska Ewa – Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku
 6. Śliwa Ewa

Kolejne głosowania dotyczyły wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego. Wybrano:

 1. Czaja Sławomir
 2. Rdzanek Paweł

Na Walne Zebranie Delegatów Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Kielcach wybrano delegatów:

 1. Czaja Sławomir
 2. Godzisz Grzegorz
 3. Rdzanek Paweł
 4. Słoka Robert
 5. Wolszczak Przemysław

Uroczystego zamknięcia posiedzenia dokonał przewodniczący  zebrania kol. Robert Słoka dziękując delegatom za udział w XV Walnym Zebraniu Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Starachowicach.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *