13 grudnia 1981. Pamiętamy!

  

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku wprowadzono w Polsce stan wojenny. Władze przejęła wojskowa junta pod przywództwem gen. Wojciecha Jaruzelskiego, która z determinacją dążyła do zniszczenia wielomilionowego ruchu „Solidarności”. Stan wojenny jest jednym z najtragiczniejszych wydarzeń w historii Polski. Skutkował śmiercią wielu dziesiątek osób, internowaniem 10 tysięcy działaczy opozycji antykomunistycznej, zapaścią ekonomiczną i odsunięciem perspektywy wybicia Polski na niepodległość.

Równo 42  lata po proklamacji Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach zorganizowała rocznicowe spotykanie przy „Kamieniu Solidarności”. Wspólnie złożyliśmy wiązanki kwiatów, zapaliliśmy  znicze, minutą ciszy uczciliśmy pamięć ofiar i bohaterów stanu wojennego. Atmosferę tamtych grudniowych dni przypominały pieśni  z okresu stanu wojennego.

Rangę spotkania uświetniła obecność pocztu sztandarowego naszego związku, przedstawicieli władz samorządowych  ze starostą Piotrem Ambroszczykiem i sekretarzem miasta Starachowice Tomaszem Porębskim. W spotkaniu uczestniczyli nadto: przewodniczący delegatury „Solidarności” w Starachowicach Marian Ferenc, członkowie związku, przedstawiciele stowarzyszenia „Wolni i Solidarni”, osoby zasłużone dla „Solidarności” oraz przedstawiciele lokalnych parlamentarzystów.

Po zakończeniu rocznicowych uroczystości na Rondzie Solidarności delegacja naszej organizacji wzięła udział we mszy świętej w intencji ofiar stanu wojennego odprawionej w kościele p.w. Wszystkich Świętych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *