Stanowisko Komisji Międzyzakładowej z dnia 22 lutego 2019 roku

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ ” Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach deklaruje swoją determinację w dążeniu do poprawy jakości polskiego systemu edukacyjnego i pełnej realizacji postulatów artykułowanych przez środowisko nauczycielskie. Mówimy stanowcze „nie” deprecjonowaniu statusu zawodowego nauczycieli i postępującej pauperyzacji środowiska,  na barkach którego spoczywają edukacja i wychowanie młodego pokolenia. Wyrażamy poparcie dla postulatów zgłaszanych przez oświatowe organizacje związkowe, w tym Związek Nauczycielstwa Polskiego. Wzywamy członków nauczycielskiej „Solidarności” do czynnego włączenia się w akcje protestacyjną.

 

Poparcie dla działań reprezentatywnych dla środowiska nauczycielskiego central związkowych nie oznacza rezygnacji z naszych postulatów. Od dnia 1 marca struktury nauczycielskiej „Solidarności” w powiecie starachowickim uruchamiają procedury sporów zbiorowych z pracodawcami. Stanowi to wstęp do skutecznej akcji strajkowej, która spowoduje realizację zgłaszanych przez nas postulatów:

 

  1. Podniesienia wynagrodzenia zasadniczego każdego nauczyciela bez względu na stopień awansu zawodowego o 1000 zł od stycznia 2019 r. i 15 proc. od stycznia 2020 r.
  2. Podniesienia wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych (administracji i obsługi) o 1000 zł od stycznia 2019 r.
  3. Wyłączenia dodatku za wysługę lat z minimalnego wynagrodzenia pracowników samorządowych (administracji i obsługi).
  4. Zapewnienie środków na wszystkie zajęcia pozalekcyjne wynikające z potrzeb uczniów, prowadzone przez nauczycieli wg stawek osobistego zaszeregowania.
  5. Zmiany systemu wynagradzania nauczycieli poprzez powiązanie uposażeń ze wzrostem płac w gospodarce narodowej.

 

Mając głębokie przekonanie, że tylko solidarne działanie środowiska nauczycielskiego zmusi władze do realizacji naszych postulatów, wzywamy Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” do podjęcia współpracy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych w celu realizacji żądań w zakresie wzrostu wynagrodzeń pracowników oświaty i wychowania w 2019 roku. Tego oczekuje środowisko nauczycielskie. Tego oczekują członkowie Nauczycielskiej „Solidarności” z terenu powiatu starachowickiego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *