Na drodze do realizacji naszych posulatów

Kontynuujemy procedury sporów zbiorowych z pracodawcami, domagając się pełnej realizacji naszych postulatów:

  1. Podniesienia wynagrodzenia zasadniczego każdego nauczyciela bez względu na stopień awansu zawodowego o 1000 zł od stycznia 2019 r. i 15 proc. od stycznia 2020 r.
  2. Podniesienia wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych (administracji i obsługi) o 1000 zł od stycznia 2019 r.
  3. Wyłączenia dodatku za wysługę lat z minimalnego wynagrodzenia pracowników samorządowych (administracji i obsługi).
  4. Zapewnienia środków na koła zainteresowań i inne zajęcia pozalekcyjne płatne dla nauczycieli wg stawek osobistego zaszeregowania.
  5. Zmiany systemu wynagradzania nauczycieli poprzez powiązanie uposażeń ze wzrostem płac w gospodarce narodowej.

Nasze żądania przedstawiliśmy dyrektorom 34 placówek oświatowych z terenu powiatu starachowickiego, mając pełną świadomość, że rzeczywistymi adresatami naszych żądań jest Minister Edukacji Narodowej. W miniony piątek przeprowadziliśmy kolejną turę negocjacji z udziałem dyrektorów i mediatorów. Wobec zgodnej odmowy realizacji naszych postulatów przygotowujemy się do przeprowadzenia referendum stanowiącego wstęp do akcji strajkowej.

Finalizując spory zbiorowe z pracodawcami solidaryzujemy się z koleżankami i kolegami z „Solidarności” okupującymi małopolskie kuratorium oświaty. Liczymy, że ich protest pozwoli na wypracowanie porozumienia, które zyska poparcie środowiska nauczycielskiego.

Zgodnie z jednogłośnie przyjętym stanowiskiem Komisji Międzyzakładowej, nie zaniedbujemy także działań mobilizujących nauczycieli i pracowników niepedagogicznych do uczestnictwa w strajku, który zgodnie z decyzją Zarządu Głównego ZNP ma rozpocząć się 8 kwietnia. Jesteśmy na tym polu wyjątkowo skuteczni. Wyniki referendum przeprowadzanego w poszczególnych placówkach światowych pokazują manifestacyjne wręcz poparcie dla planowanej akcji strajkowej. Politycznym decydentom, którzy,  zaklinając rzeczywistość, twierdzą uparcie, że strajk nie zyska poparcia większości środowiska oświatowego gratulujemy dobrego samopoczucia. Polecamy jednocześnie mniej buty i arogancji i lepsze rozeznanie rzeczywistości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *