Razem, solidarnie walczymy o dobro polskiej szkoły i godność pracowników oświaty

W trakcie konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie naszej organizacji związkowej Paweł Rdzanek, reprezentujący Międzyzakładową Organizacją Związkową NSZZ ” Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach i Mariola Gałka – prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Starachowicach podpisali wspólną deklaracją o współpracy przy realizacji postulatów artykułowanych przez środowisko oświatowe.

Pełny tekst deklaracji:

„Jako organizacje związkowe reprezentujące pracowników oświaty i wychowania z terenu powiatu starachowickiego deklarujemy swoja determinację w dążeniu do poprawy jakości polskiego systemu edukacyjnego i pełnej realizacji postulatów artykułowanych prze środowisko nauczycielskie. Mówiąc stanowcze nie deprecjonowaniu statusu zawodowego nauczycieli i postępującego obniżania się stopy życiowej środowiska, na barkach którego spoczywa edukacja i wychowanie młodego pokolenia deklarujemy współpracę w dążeniu do realizacji naszych postulatów, wśród których znajdują się m.in. żądania:

  1. Podniesienie wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela o 1000 zł od stycznia 2019 roku
  2. Podniesienie wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych (administracji i obsługi) o 1000 zł od stycznia 2019 roku.

Mając głębokie przekonanie o potrzebie konsolidacji środowiska oświatowego wzywamy wszystkich nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi do czynnego włączenia się w akcję protestacyjną i udział w strajku organizowanym przez ZNP od 8 kwietnia 2019 roku”.

relacja z konferencji prasowej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *