Wzywamy Ryszarda Proksę do ustąpienia.

Jednogłośnie przyjęte stanowisko oświatowej „Solidarności” ze Starachowic z  dnia 12 kwietnia 2019:

„Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ ”Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach, deklarując utratę zaufania do władz Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, wzywa Ryszarda Proksę do niezwłocznego ustąpienia z funkcji przewodniczącego KSOiW. Dotychczasowe działania Ryszarda Proksy, jawnie rozmijające się z oczekiwaniami szeregowych członków naszego związku, nie doprowadziły do realizacji postulatów artykułowanych przez środowisko oświatowe. Porozumienie podpisane z rządem 7 kwietnia 2019 r. doprowadziło do dezintegracji środowiska nauczycielskiego i  naraziło na szwank dobre imię nauczycielskiej „Solidarności” postrzeganej jako przybudówka rządzącej partii. Jesteśmy głęboko przekonani, że honorowa rezygnacja Ryszarda Proksy pozwoli zatrzymać proces odchodzenia naszych członków ze związku i rozpadu terenowych struktur nauczycielskiej „Solidarności”.

Brak woli Ryszarda Proksy ustąpienia z funkcji przewodniczącego  KSOiW powinien skutkować zwołaniem w pilnym trybie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania”, który zweryfikuje mandat zaufania krajowych władz oświatowej „Solidarności”.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *