Wezwanie do pilnego zwołania posiedzenia RSOi W NSZZ „Solidarność” w Kielcach

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ ”Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach, wnosi o zwołanie w pilnym trybie spotkania  Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Kielcach. Celem spotkania winna być ocena bieżącej sytuacji wynikającej z trwającego strajku środowiska nauczycielskiego, podpisania nieakceptowanego przez znaczną część członków związku porozumienia z 7 kwietnia 2019 r., i postępującego procesu uszczuplania się szeregów nauczycielskiej „Solidarności”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *