Rocznica Porozumień Sierpniowych

 

Okolicznościowe uroczystości związane z obchodami Dnia Wolności i Solidarności  odbywały się w naszym mieście już od piątku.  Tradycyjnie 31 sierpnia Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach zorganizowała okolicznościowe spotkanie przed Kamieniem Solidarności.   W asyście Pocztu Sztandarowego Komisji Międzyzakładowej  zebrani odśpiewali hymn państwowy .  Przewodniczący oświatowej Solidarności  p. Paweł  Rdzanek  przypomniał wydarzenia z Sierpnia 1980r, przypomniał ideały, które 39 lat temu połączyły blisko 10 milionów Polek i Polaków,  podkreślał, że są one nadal aktualne .  Zadaniem Solidarności dzisiaj jest dbać o to, aby szanowane były prawa pracownicze, aby człowiek był wartością nadrzędną, aby polityka państwa nie była w sprzeczności z interesem pracowników. Zakończył wystąpienie słowami” Życzmy sobie w Dniu Święta Wolności i Solidarności, aby wszelkie spory w przestrzeni publicznej wynikały z prawdziwej troski o dobro wspólne, nie zaś z partykularnych interesów partii czy wybranych grup . Abyśmy jako społeczeństwo umieli się jednoczyć , angażować na rzecz dobra wspólnego w naszych zakładach pracy, małych Ojczyznach, w Polsce”.

W czasie uroczystości  głos zabrał także Pan poseł Krzysztof Lipiec, który wiele uwagi poświęcił    postulatom, które zostały wprowadzone po wydarzeniach w Stoczni Gdańskiej zmieniając bieg historii. Zaznaczył, że Polski Sierpień to nie tylko lokalne wydarzenia, to początek zmian, które przyczyniły się do obalenia komunizmu i ukształtowały nowe oblicze Polski i Europy. Uroczystość zakończyła się złożeniem wiązanek kwiatów, zapaleniem zniczy, odśpiewano pieśń „Solidarni”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *