Nasze wątpliwości i obawy w sprawie unijnego projektu dotyczącego edukacji włączającej

Po analizie  propozycji MEiN dotyczących zmian w systemie oświaty zawartych   w opracowaniu „Edukacja dla wszystkich – ramy rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych na rzecz wysokiej jakości kształcenia włączającego dla wszystkich osób uczących się” –  jako organizacja związkowa mamy szereg pytań i obaw wynikających z troski zarówno o uczniów jak i o pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych.  Nie znaleźliśmy odpowiedzi na wiele kluczowych pytań, które budzą obawy pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników szkół i przedszkoli specjalnych.

Obawiamy się, że propozycja powołania Centrów Dziecka i Rodziny jest równoznaczna  z likwidacją publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, a co się z tym wiąże, z wyłączeniem pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych (po przekształceniu w CDR) z Karty Nauczyciela, na co nie może być zgody naszego związku.

Analiza ministerialnego projektu  nie pozwala nam uzyskać wiedzy jaki charakter będzie miało Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą. Czy będzie to placówka oświatowa? Jakie będą zasady zatrudniania pracowników? Jakie będą zasady jej finansowania? Czy po przekształceniu przedszkola, szkoły lub ośrodka w SCWEW  placówka ta będzie nadal prowadziła kształcenie uczniów tak,  jak jednostka, która została w centrum przekształcona, czy też przestanie spełniać taką funkcję i będzie tylko realizowała  zadania opisane na s. 43 i 44 w/w projektu? Nie mamy nadto wiedzy, w jaki sposób zmiany organizacyjne wpłyną na sytuację nauczycieli, specjalistów zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach specjalnych.

Przedstawiony projekt  budzi wiele  obaw dotyczących spraw pracowniczych,  finansowania, funkcjonowania i  zadań  nowo powstałych placówek.  Potęguje to niepokój wśród pracowników placówek oświatowych, nie tylko tych, które zostaną przekształcane, ale też szkół ogólnodostępnych.

W związku z powyższym, mając na względzie dobrze pojętą troskę o sprawy nauczycieli, i pracowników oświaty, za pośrednictwem Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Kielcach zwróciliśmy się  do Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania z prośbą    o podjęcie konstruktywnych działań opartych na  wnikliwej analizie zaproponowanych zmian legislacyjno-organizacyjnych w obszarze systemu oświaty z uwzględnieniem także  zgłoszonych przez naszą komisję uwag, obaw i pytań.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią projektu  Edukacja dla wszystkich – ramy rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych na rzecz wysokiej jakości kształcenia włączającego dla wszystkich osób uczących się.

https://wartowiedziec.pl/attachments/article/57846/MEW_wersja_pelna.pdf

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *