Negocjacyjny sukces naszego związku !

Z satysfakcją informujemy, że nasze działania podjęte w interesie pracowników administracji i dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym pozostaje Powiat Starachowicki okazały się skuteczne. Przypomnę tylko, że w listopadzie zeszłego roku przedstawiciele prezydium naszej Komisji Międzyzakładowej (Paweł Rdzanek i Robert Słoka) odbyli spotkanie z panem wicestarostą Dariuszem Dąbrowskim. W trakcie rozmowy zgłosiliśmy nasze postulaty:

  1. Zwiększenie uposażeń pracowników administracji, tak aby pozostawały one adekwatne do wykonywanych zadań i skali odpowiedzialności.
  2. Ustalenie jednoznacznych kryteriów uposażania pracowników zajmujących określone stanowiska pracy w szkołach i placówkach oświatowych.
  3. Wpisanie do regulaminu wynagrodzeń punktu gwarantującego, iż wynagrodzenie zasadnicze pracowników administracji będzie podlegać corocznemu podwyższeniu co najmniej o kwotę równą wzrostowi płacy minimalnej ogłaszanej na poszczególne lata w Rozporządzeniu Rady Ministrów.
  4. Wydatne zwiększenie dodatków funkcyjnych przeznaczonych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Cieszy nas, że władze powiatowe zdecydowały się wyjść naprzeciw naszym oczekiwaniom, podzielając naszą troskę o godne uposażanie pracowników administracji i dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Z informacji, którą uzyskaliśmy wynika, że na realizację naszych postulatów zdecydowano się przeznaczyć w bieżącym roku kwotę 150 tys. złotych.

Za mądrą decyzję dziękujemy szczególnie panu staroście Piotrowi Babickiemu i panu wicestaroście Dariuszowi Dąbrowskiemu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *