Planowane zmiany systemu oświaty wynikające z wprowadzenia edukacji włączającej wciąż budzą obawy i pytania

Dobrze się stało, że struktury naszego związku na poziomie regionów i Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania podjęły próby pozyskania informacji u źródeł. Dzięki skutecznym staraniom Prezydium KSOiW doszło 26 stycznia do spotkania z Panią Marzeną Machałek – Sekretarzem Stanu, Pełnomocnikiem Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego. W spotkaniu w MEN uczestniczyli m.in. Ania i Paweł Rdzanek.
Szczególne obawy dotyczą propozycji powołania międzysektorowej placówki Centrum Dziecka i Rodziny, co może być równoznaczne z likwidacją publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, a co się z tym wiąże z wyłączeniem pracowników z Karty Nauczyciela.
Liczymy, że argumenty strony związkowej wynikające zarówno z troski o jakość sytemu oświaty , jak i status zawodowy nauczycieli specjalistów zatrudnionych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w szkołach, przedszkolach, placówkach specjalnych, zostały nie tylko wyartykułowane ale też będą uwzględnione.
W załączeniu Komunikat Prezydium KSOiW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *