REGULAMIN ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZYCH W KOŁACH MOZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PRACOWNIKÓW OŚWIATY I WYCHOWANIA W STARACHOWICACH

REGULAMIN ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZYCH W KOŁACH MIĘDZYZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PRACOWNIKÓW OŚWIATY I WYCHOWANIA W STARACHOWICACH Zebranie koła musi się odbyć w nieprzekraczalnym terminie do 9 lutego 2018 roku. Decyzję o terminie i miejscu zebrania podejmuje przewodniczący koła w porozumieniu z członkami koła. Przewodniczący koła informuje w sposób skuteczny …

Uchwała Nr /2017 z dnia 8 grudnia 2017 Dotycząca zajęcia stanowiska po rozmowach i debacie z Zarządem Powiatu w sprawie funkcjonowania III LO z Oddziałami Integracyjnymi

Uchwała Nr   /2017 z dnia 8 grudnia 2017 dotycząca zajęcia stanowiska po rozmowach i debacie z Zarządem Powiatu w sprawie funkcjonowania III LO z Oddziałami Integracyjnymi Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach jako władza wykonawcza organizacji związkowej wyraża zaniepokojenie działaniami podjętymi przez Zarząd Powiatu Starachowickiego …