Uchwała Nr /2017 z dnia 8 grudnia 2017 Dotycząca zajęcia stanowiska po rozmowach i debacie z Zarządem Powiatu w sprawie funkcjonowania III LO z Oddziałami Integracyjnymi

Uchwała Nr   /2017 z dnia 8 grudnia 2017 dotycząca zajęcia stanowiska po rozmowach i debacie z Zarządem Powiatu w sprawie funkcjonowania III LO z Oddziałami Integracyjnymi

Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach jako władza wykonawcza organizacji związkowej wyraża zaniepokojenie działaniami podjętymi przez Zarząd Powiatu Starachowickiego dotyczącego funkcjonowania III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Starachowicach.

Prezydium Komisji MOZ podtrzymuje argumenty przytoczone w trakcie dotychczasowych spotkań z Zarządem Powiatu. Dzieci z klas integracyjnych szkół podstawowych w mieście chcą kontynuować naukę również w III LO. Zyskają tam szansę na wsparcie poprzez zaspokojenie swoich specjalnych potrzeb edukacyjnych. III Liceum Ogólnokształcące –  szkoła o uznanym dorobku edukacyjno – wychowawczym, stanowi nadzieję na konieczną kontynuację nauczania integracyjnego w Powiecie starachowickim. Uważamy, że nie wolno dopuścić do sytuacji, kiedy rodzice uczniów niepełnosprawnych będą musieli dowozić swoje dzieci do szkół w ościennych powiatach. Konsekwentnie stoimy na stanowisku, aby przeciwdziałać wykluczaniu osób niepełnosprawnych. Apelujemy do Zarządu Powiatu o kompleksowe, racjonalne i docelowe rozwiązanie zaistniałego problemu.

Jako związek zawodowy współodpowiedzialny za jakość edukacji, nie wyrażamy zgody na działania, które skutkować będę pogorszeniem standardów edukacyjnych i ewentualną utratą pracy przez pedagogów i pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym pozostaje Powiat Starachowicki.

Uchwałę podjęto w dniu 08. 12. 2017 r.

Przy obecności …………….członków Komisji

Głosowało:      za                                ……………

przeciw                       ……………

wstrzymało się           ……………

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *