Wezwanie do pilnego zwołania posiedzenia RSOi W NSZZ „Solidarność” w Kielcach

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ ”Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach, wnosi o zwołanie w pilnym trybie spotkania  Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Kielcach. Celem spotkania winna być ocena bieżącej sytuacji wynikającej z trwającego strajku środowiska nauczycielskiego, podpisania nieakceptowanego przez znaczną część członków związku porozumienia z 7 kwietnia …

Wzywamy Ryszarda Proksę do ustąpienia.

Jednogłośnie przyjęte stanowisko oświatowej „Solidarności” ze Starachowic z  dnia 12 kwietnia 2019: „Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ ”Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach, deklarując utratę zaufania do władz Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, wzywa Ryszarda Proksę do niezwłocznego ustąpienia z funkcji przewodniczącego KSOiW. Dotychczasowe działania Ryszarda Proksy, jawnie …

Razem, solidarnie walczmy o naszą godność.

Starachowicka „Solidarność” oświatowa wzywa do czynnego udziału w akcji strajkowej od 8 kwietnia. Przypominamy treść fragmentu wspólnego oświadczenia podpisanego z przedstawicielami ZNP 3 kwietnia: „Mając głębokie przekonanie o potrzebie konsolidacji środowiska oświatowego wzywamy wszystkich nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi do czynnego włączenia się akcję protestacyjną i udział w strajku …

Razem, solidarnie walczymy o dobro polskiej szkoły i godność pracowników oświaty

W trakcie konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie naszej organizacji związkowej Paweł Rdzanek, reprezentujący Międzyzakładową Organizacją Związkową NSZZ ” Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach i Mariola Gałka – prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Starachowicach podpisali wspólną deklaracją o współpracy przy realizacji postulatów artykułowanych przez środowisko oświatowe. Pełny tekst …

Na drodze do realizacji naszych posulatów

Kontynuujemy procedury sporów zbiorowych z pracodawcami, domagając się pełnej realizacji naszych postulatów: Podniesienia wynagrodzenia zasadniczego każdego nauczyciela bez względu na stopień awansu zawodowego o 1000 zł od stycznia 2019 r. i 15 proc. od stycznia 2020 r. Podniesienia wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych (administracji i obsługi) o 1000 zł od stycznia …

Refleksje poirytowanego związkowca.

Odpowiedzialność za wypowiadane słowa i konsekwencja w działaniu to cechy, które bezwzględnie posiadać musi każdy, kto bierze się za jakąkolwiek działalność publiczną. W stanowisku Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania upublicznionym 1 marca czytam: „wszystkie Sekcje Regionalne oraz podległe im organizacje związkowe są zobowiązane do realizowania postanowień Sztabu Protestacyjno-Strajkowego KSOiW NSZZ …

Stanowisko Komisji Międzyzakładowej z dnia 22 lutego 2019 roku

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ ” Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach deklaruje swoją determinację w dążeniu do poprawy jakości polskiego systemu edukacyjnego i pełnej realizacji postulatów artykułowanych przez środowisko nauczycielskie. Mówimy stanowcze „nie” deprecjonowaniu statusu zawodowego nauczycieli i postępującej pauperyzacji środowiska,  na barkach którego spoczywają edukacja i wychowanie młodego …

Uruchamiamy procedury sporu zbiorowego

Zgodnie z uchwałą Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach z dnia 22 lutego 2019 roku uruchamiamy procedurę sporu zbiorowego z pracodawcami (formalnie to dyrektorzy szkół i placówek, w rzeczywistości nasze postulaty kierujemy do Ministra Edukacji Narodowej). Żądamy: 1. Podniesienia wynagrodzenia zasadniczego każdego nauczyciela bez względu na …

Lista finalistów Konkursu Historycznego

Lista uczniów zakwalifikowanych do  IV KONKURSU HISTORYCZNEGO „Drogi do niepodległości. Polacy w latach 1794-1918” Lista jest posortowana według liczby zdobytych punktów (od najwyższego do najniższego wyniku) L.p. Nazwisko Imię Szkoła Opiekun 1 Sieniek Tomasz SP w Chybicach Marek Kalisz 2 Walendzik Marcin Gimnazjum nr 1 Starachowice Krzysztof Kasprzyk 3 Szwagrzyk …

Stanowisko Komisji Międzyzakładowej z 11 stycznia 2019 roku

Jako reprezentanci prawie 300 członków oświatowej „Solidarności” z terenu Powiatu Starachowickiego wielokrotnie – na przestrzeni ostatnich miesięcy – poddawaliśmy krytyce działania Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. W stanowisku przyjętym 16 marca 2018 roku na XIV Zebraniu Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Starachowicach negowaliśmy …