Uchwała Nr /2017 z dnia 8 grudnia 2017 Dotycząca zajęcia stanowiska po rozmowach i debacie z Zarządem Powiatu w sprawie funkcjonowania III LO z Oddziałami Integracyjnymi

Uchwała Nr   /2017 z dnia 8 grudnia 2017 dotycząca zajęcia stanowiska po rozmowach i debacie z Zarządem Powiatu w sprawie funkcjonowania III LO z Oddziałami Integracyjnymi Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach jako władza wykonawcza organizacji związkowej wyraża zaniepokojenie działaniami podjętymi przez Zarząd Powiatu Starachowickiego …