Rocznica śmierci księdza Jerzego Popiełuszki

Starachowicka „Solidarność” uczciła rocznicę męczeńskiej śmierci Bł. Ks Jerzego Popiełuszki. Mszę Świętą w kościele Świętej Trójcy odprawił i homilię wygłosił ksiądz biskup Marek Solarczyk w licznej asyście księży z tej parafii. Po nabożeństwie uczestnicy przeszli pod tablicę i popiersie księdza Jerzego gdzie odmówiono modlitwę, złożono wiązanki i zapalono znicze. W …

Zapraszamy na wycieczkę!

Komisja Zakładowa MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach serdecznie zaprasza na wycieczkę do  Gdańska i Stegny Gdańskiej Termin: 13 – 16.10.2022  PROGRAM WYJAZDU SZKOLENIOWEGO CZWARTEK 13.10.2022 Wyjazd (z parkingu przy Galerii Skałka  godz. 14.00) do Stegny Gdańskiej. Zakwaterowanie w Ośrodku Wypoczynkowym Krakus II. Obiadokolacja. Nocleg.  PIĄTEK 14.10.2022 Śniadanie, Obiad w formie …

XLII Rocznica Porozumień Sierpniowych

Okolicznościowe uroczystości związane z powstaniem Niezależnego Samorządnego Związku zawodowego „Solidarność” zapoczątkowane zostały rocznicową mszą  w niedzielę 28 sierpnia w starachowickim kościele Wszystkich Świętych. W środę  31 sierpnia delegacja oświatowej „Solidarności” (Paweł Rdzanek, Marcin Wrona i Dariusz Bogacz) złożyła wiązanki kwiatów przed tablicą upamiętniającą działaczy „Solidarności” w dawnej  Fabryce  Samochodów Ciężarowych Starachowice …

V konkurs historyczny „Drogi do niepodległości. Polacy w latach 1794-1918” rozstrzygnięty!

25 marca w I LO im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach odbył się finał V konkursu historycznego „Drogi do niepodległości. Polacy w latach 1794-1918”. Organizatorami konkursu pozostają niezmiennie: MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach,  I LO im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach i Stowarzyszenie Przyjaciół I LO „NASZA JEDYNKA”. Patronami …

Konkurs historyczny „Drogi do niepodległości. Polacy w latach 1794-1918”

2 marca w 16 szkołach podstawowych Powiatu Starachowickiego odbyły się eliminacje szkolne konkursu historycznego „Drogi do niepodległości. Polacy w latach 1794-1918” organizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach, Stowarzyszenie Przyjaciół I LO  im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach „NASZA JEDYNKA” i Komisję Międzyzakładową Pracowników Oświaty i Wychowania w …

Stan wojenny – pamiętamy!

13 grudnia 2021  grudnia Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach zorganizowała rocznicowe spotykanie przy „Kamieniu Solidarności”. Uroczystość była wyrazem jedności ludzi, którym bliskie są ideały „Solidarności”. Wspólnie złożyliśmy wiązanki, zapaliliśmy  znicze, minutą ciszy uczciliśmy pamięć ofiar i bohaterów stanu wojennego. Atmosferę tamtych grudniowych dni przypominały …

Zapraszamy na wycieczkę!

Komisja Zakładowa MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach zaprasza na wycieczkę do Wisły  Termin: 8 – 10 października 2021  PROGRAM  WYCIECZKI  INTEGRCYJNO – SZKOLENIOWEJ PIĄTEK 8 października Wyjazd o godz. 14.00 do Wisły. Zakwaterowanie w Hotelu Gołębiewski. Do godz. 21.00  możliwość korzystania z atrakcji Parku Wodnego Tropikana. https://www.golebiewski.pl/wisla/tropikana SOBOTA 9 …

Rocznica sierpnia ‘80

31 sierpnia o godz. 13.30 odbyło się tradycyjne spotkanie członków i sympatyków starachowickiej „Solidarności” Pracowników Oświaty i Wychowania przy symbolicznym „Kamieniu Pamięci ” obok Ronda Solidarności. Okolicznościowe przemówienie wygłosił do zebranych wiceprzewodniczący oświatowej  Solidarności Robert Słoka. Oto niektóre tezy, które zawarł  w swoim wystąpieniu: „Polski Sierpień – to ciąg wielkich …

Nasza odpowiedź na kuriozalne propozycje pana ministra.

Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie „Materiału wyjściowego do dyskusji w ramach dalszych prac Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty” Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” odrzuca w całości przesłany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki „Materiał wyjściowy do dyskusji w ramach dalszych prac …

Planowane zmiany systemu oświaty wynikające z wprowadzenia edukacji włączającej wciąż budzą obawy i pytania

Dobrze się stało, że struktury naszego związku na poziomie regionów i Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania podjęły próby pozyskania informacji u źródeł. Dzięki skutecznym staraniom Prezydium KSOiW doszło 26 stycznia do spotkania z Panią Marzeną Machałek – Sekretarzem Stanu, Pełnomocnikiem Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji …