Na drodze do realizacji naszych posulatów

Kontynuujemy procedury sporów zbiorowych z pracodawcami, domagając się pełnej realizacji naszych postulatów: Podniesienia wynagrodzenia zasadniczego każdego nauczyciela bez względu na stopień awansu zawodowego o 1000 zł od stycznia 2019 r. i 15 proc. od stycznia 2020 r. Podniesienia wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych (administracji i obsługi) o 1000 zł od stycznia …

Refleksje poirytowanego związkowca.

Odpowiedzialność za wypowiadane słowa i konsekwencja w działaniu to cechy, które bezwzględnie posiadać musi każdy, kto bierze się za jakąkolwiek działalność publiczną. W stanowisku Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania upublicznionym 1 marca czytam: „wszystkie Sekcje Regionalne oraz podległe im organizacje związkowe są zobowiązane do realizowania postanowień Sztabu Protestacyjno-Strajkowego KSOiW NSZZ …

Stanowisko Komisji Międzyzakładowej z dnia 22 lutego 2019 roku

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ ” Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach deklaruje swoją determinację w dążeniu do poprawy jakości polskiego systemu edukacyjnego i pełnej realizacji postulatów artykułowanych przez środowisko nauczycielskie. Mówimy stanowcze „nie” deprecjonowaniu statusu zawodowego nauczycieli i postępującej pauperyzacji środowiska,  na barkach którego spoczywają edukacja i wychowanie młodego …

Uruchamiamy procedury sporu zbiorowego

Zgodnie z uchwałą Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach z dnia 22 lutego 2019 roku uruchamiamy procedurę sporu zbiorowego z pracodawcami (formalnie to dyrektorzy szkół i placówek, w rzeczywistości nasze postulaty kierujemy do Ministra Edukacji Narodowej). Żądamy: 1. Podniesienia wynagrodzenia zasadniczego każdego nauczyciela bez względu na …

Lista finalistów Konkursu Historycznego

Lista uczniów zakwalifikowanych do  IV KONKURSU HISTORYCZNEGO „Drogi do niepodległości. Polacy w latach 1794-1918” Lista jest posortowana według liczby zdobytych punktów (od najwyższego do najniższego wyniku) L.p. Nazwisko Imię Szkoła Opiekun 1 Sieniek Tomasz SP w Chybicach Marek Kalisz 2 Walendzik Marcin Gimnazjum nr 1 Starachowice Krzysztof Kasprzyk 3 Szwagrzyk …

Stanowisko Komisji Międzyzakładowej z 11 stycznia 2019 roku

Jako reprezentanci prawie 300 członków oświatowej „Solidarności” z terenu Powiatu Starachowickiego wielokrotnie – na przestrzeni ostatnich miesięcy – poddawaliśmy krytyce działania Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. W stanowisku przyjętym 16 marca 2018 roku na XIV Zebraniu Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Starachowicach negowaliśmy …

Obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ ” Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach zorganizowała rocznicowe spotkanie przy ” Kamieniu Solidarności”. Atmosferę tamtych grudniowych dni przypominały pieśni  z okresu stanu wojennego. Uroczystość rozpoczęto  odśpiewaniem Hymnu Narodowego.  Paweł Rdzanek – przewodniczący Oświatowej Solidarności przypomniał zebranym historię grudniowych wydarzeń z 1981r.,  akcentował tragizm stanu …

Rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach zaprasza władze miasta i powiatu, osoby zasłużone i związane z Solidarnością , mieszkańców Starachowic, młodzież –  na spotkanie upamiętniające XXXVII rocznicę wprowadzenia w naszej Ojczyźnie stanu wojennego .  Rocznicowe uroczystości odbędą się w dniu  13 grudnia 2018 r. o …

Wieczerza wigilijna

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania  w Starachowicach   ZAPRASZA WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZWIĄZKU NA WSPÓLNĄ WIECZERZĘ WIGILIJNĄ 19 grudnia 2018 r. od godz. 18:00 W lokalu „Imprez Art” (Starachowice ul. Pastwiska 18). Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa  (wraz z wpłatą 10 zł) do dnia 12 grudnia 2018 r. u przewodniczących kół w …

Negocjacje nauczycielskiej „Solidarności” z władzami Gminy Starachowice

W dniu 20 listopada 2018 r.  przedstawiciele Komisji Międzyzakładowej  NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach – Paweł Rdzanek, Robert Słoka i Sławomir Czaja  spotkali się z Markiem Materkiem – Prezydentem Miasta Starachowice, Jerzym Miśkiewiczem – Zastępcą Prezydenta Miasta Starachowice ds. Społecznych i Włodzimierzem Jedynakiem – kierownikiem Referatu Edukacji, Kultury, …