Konkurs historyczny „Drogi do niepodległości”

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach NSZZ „Solidarność”, I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach i Stowarzyszenie Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach „NASZA JEDYNKA” organizują V edycję, adresowanego do uczniów szkół podstawowych Powiatu Starachowickiego, konkursu historycznego „Drogi do niepodległości. Polacy w latach 1794-1918”. Patronat nad konkursem sprawują: Wojewoda …

Obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

W Starachowicach odbyły się potrójne spotkania wspomnieniowe w związku z rocznicą wprowadzenia stanu wojennego. Przed budynkiem głównym firmy MAN, czyli dawnej FSC związkowcy z NSZZ „Solidarność” MAN Bus, PKC i Apleona złożyli kwiaty przed tablicą upamiętniającą wydarzenia z 13 grudnia 1981 roku. Tradycyjnie też przy obelisku obok ronda „Solidarności” spotkali …

13 grudnia 1981 roku – pamiętamy

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach zaprasza władze miasta i powiatu, osoby zasłużone i związane z Solidarnością , mieszkańców Starachowic, młodzież – na spotkanie upamiętniające XXXVIII rocznicę wprowadzenia w naszej Ojczyźnie stanu wojennego. Rocznicowe uroczystości odbędą się w dniu 13 grudnia 2019 r. o godzinie …

Zapraszamy na Wigilię

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Pracowników Oświaty i Wychowania  w Starachowicach ZAPRASZA WSZYSTKICH CZŁONKÓW NSZZ  NA WSPÓLNĄ WIECZERZĘ WIGILIJNĄ 18 grudnia 2019 r. od godz. 18:00 w lokalu „Imprez Art”, Starachowice ul. Pastwiska 18. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa  (wraz z wpłatą 10 zł) do dnia 10 grudnia 2019 r. u przewodniczących kół w szkole, lub siedzibie NSZZ ”Solidarność” …

Rocznica Porozumień Sierpniowych

  Okolicznościowe uroczystości związane z obchodami Dnia Wolności i Solidarności  odbywały się w naszym mieście już od piątku.  Tradycyjnie 31 sierpnia Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach zorganizowała okolicznościowe spotkanie przed Kamieniem Solidarności.   W asyście Pocztu Sztandarowego Komisji Międzyzakładowej  zebrani odśpiewali hymn państwowy .  Przewodniczący …

Strajkowe reminiscencje.

Strajk zawieszony… Prawie trzy tygodnie trwaliśmy solidarnie z naszymi koleżankami i kolegami z determinacją walcząc dobrą przyszłość polskiej szkoły  i godność nauczycieli. Nie zważając na nienawistne komentarze i falę hejtu sączącego się z prorządowych mediów nie daliśmy się złamać i skłócić, zachowując głębokie przekonanie, że stanęliśmy po dobrej stronie. Nie …

Wezwanie do pilnego zwołania posiedzenia RSOi W NSZZ „Solidarność” w Kielcach

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ ”Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach, wnosi o zwołanie w pilnym trybie spotkania  Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Kielcach. Celem spotkania winna być ocena bieżącej sytuacji wynikającej z trwającego strajku środowiska nauczycielskiego, podpisania nieakceptowanego przez znaczną część członków związku porozumienia z 7 kwietnia …

Wzywamy Ryszarda Proksę do ustąpienia.

Jednogłośnie przyjęte stanowisko oświatowej „Solidarności” ze Starachowic z  dnia 12 kwietnia 2019: „Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ ”Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach, deklarując utratę zaufania do władz Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, wzywa Ryszarda Proksę do niezwłocznego ustąpienia z funkcji przewodniczącego KSOiW. Dotychczasowe działania Ryszarda Proksy, jawnie …

Razem, solidarnie walczmy o naszą godność.

Starachowicka „Solidarność” oświatowa wzywa do czynnego udziału w akcji strajkowej od 8 kwietnia. Przypominamy treść fragmentu wspólnego oświadczenia podpisanego z przedstawicielami ZNP 3 kwietnia: „Mając głębokie przekonanie o potrzebie konsolidacji środowiska oświatowego wzywamy wszystkich nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi do czynnego włączenia się akcję protestacyjną i udział w strajku …

Razem, solidarnie walczymy o dobro polskiej szkoły i godność pracowników oświaty

W trakcie konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie naszej organizacji związkowej Paweł Rdzanek, reprezentujący Międzyzakładową Organizacją Związkową NSZZ ” Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach i Mariola Gałka – prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Starachowicach podpisali wspólną deklaracją o współpracy przy realizacji postulatów artykułowanych przez środowisko oświatowe. Pełny tekst …